Dataetik – Københavns Universitet

SmartSleep > Dataetik

Dataetik

Data

På SmartSleep projektet tager vi din datasikkerhed meget alvorligt.

Det betyder, at vi selvfølgelig holder os inden for rammerne af den nye persondataforordning. De data, du vælger at give os, vil blive opbevaret og behandlet professionelt og sikkert. De indsamlede data vil udelukkende blive brugt i forskningsøjemed. Du kan til enhver tid trække din deltagelse tilbage. Det gør du ved at kontakte os på den nedenstående e-mailadresse.

I forbindelse med offentliggørelse af resultater af undersøgelsen vil al data være fuldt anonymiseret. Du vil ikke kunne blive identificeret af udenforstående (tredje-parter), heller ikke selvom du har givet os lov til at kontakte dig.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål i forbindelse med projektets behandling af data eller anonymitet, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen:

smartsleep@ku.dk

Læs mere om den nye persondataforordning og dine rettigheder: Informationspjece fra datatilsynet 

Ekstra information / Sidebar