Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dataetik – Københavns Universitet

SmartSleep > Dataetik

Dataetik

Data

På SmartSleep projektet tager vi din datasikkerhed meget alvorligt.

Det betyder, at vi selvfølgelig holder os inden for rammerne af den nye persondataforordning (GDPR). Alle data, du vælger at give os, vil blive opbevaret og behandlet fortroligt og korrekt. De indsamlede data vil udelukkende blive brugt i forskningsøjemed. Du kan til enhver tid trække din deltagelse tilbage ved at kontakte os på den nedenstående e-mailadresse.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål i forbindelse med projektets behandling af data eller anonymitet, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen: smartsleep@ku.dk

Læs mere om den nye persondataforordning og dine rettigheder: Informationspjece fra datatilsynet 

Ekstra information / Sidebar