SmartSleep Eksperimentet – Københavns Universitet

SmartSleep > SmartSleep Eksperimentet

SmartSleep Eksperimentet

SmartSleep Eksperimentet er en del af forskningsprojektet SmartSleep, hvor vi kortlægger danskernes adfærd i forbindelse med mobilbrug om natten.

Første led i dette arbejde er et spørgeskema, som vi inviterer alle danskere til at deltage i. For at udbrede kendskabet til spørgeskemaet fik vi hjælp fra Danmarks Radio og Go'morgen P3, som i 2018 i hele uge 46 havde fokus på søvn. De første resultater fra eksperimentet er allerede offentliggjort. Vi formåede i løbet af uge 46, at komme op på næsten 25.000 besvarelser, så vi synes vi med rette allerede kan kalde Eksperimentet en success. 

Hvis du endnu ikke har deltaget i SmartSleep Eksperimentet kan du gøre det her. Skemaet stadig er åbent her på siden et stykke tid endnu. Tryk på deltag-boksen nedenfor.

SmartSleep Eksperimentet er også det, der hedder et Citizen Science projekt. Citizen Science betyder, at forskerne har brug for den viden og de erfaringer, danskerne hver især bærer rundt på. Disse erfaringer kan herefter komme os alle sammen til gode gennem en bedre forståelse af vores mobil- og søvnvaner.

Hvorfor er dette eksperiment vigtigt?

For det første har det meste af den forskning, der allerede eksisterer på området, fokus på vores adfærd, før vi lægger os til at sove. Vi ved altså meget lidt om vores mobiladfærd om natten. Dette kan resultaterne fra SmartSleep Eksperimentet være med til at lave om på.

For det andet tyder det på, at vores brug af digitale devices om natten kan have stor indflydelse på vores fysiske og mentale sundhed. Det er vores håb, at vi gennem forskningsprojektet tydeligere kan se disse sammenhænge, så man på længere sigt kan gøre noget ved dem.

For det tredje er et Citizen Science projekt som dette med til at styrke dialogen mellem forskere og borgere, så vi alle kan få glæde af den viden og de ressourcer, der eksisterer begge steder.

Har du yderligere spørgsmål til spørgeskemaet eller SmartSleep Eksperimentet kan du kontakte os på e-mailadressen:

smartsleep@ku.dk

Ekstra information / Sidebar