26. oktober 2020

Bevillinger fra Helsefonden og Velliv Foreningen til projekt om natlig mobilbrug og mentalt helbred

Nete Dissing, der er post doc og projektleder på SmartSleep projektet, har modtaget 350.000 kr. fra Helsefonden og 512.000 kr. fra Velliv Foreningen til at undersøge, om natlig smartphonebrug er relateret til dårligt mentalt helbred i den voksne danske befolkning.

Bevillingerne skal bruges til at lave en detaljeret undersøgelse af, om natlig smartphonebrug kan medvirke til det stigende omfang af stress, depressive symptomer og dårlig søvn blandt voksne danskere. Til at belyse dette vil undersøgelsen gøre brug af data fra 25.000 danskere i SmartSleep projektet samt knap 1.000 studerende i Social Fabric projektet. Undersøgelsen bygger på en hidtil uafprøvet kombination af omfattende populationsbaseret spørgeskemadata og dybdegående objektive trackingdata af natlig smartphonebrug. Ved at gøre brug af machine learning metoder til at analysere disse data, er formålet i projektet at identificere unikke clusters af adfærdsmønstre i natlig smartphonebrug over tid og evaluere om disse adfærdsmønstre er relateret til dårligt mentalt helbred. Håbet er at projektets resultater vil give detaljeret viden om, hvilke karakteristika af natlig smartphonebrug, der udgør en særlig risikoadfærd. Denne viden vil gøre det muligt at være specifik i anbefalinger og forebyggelse vedrørende natlig teknologibrug og mentalt helbred.  

Bevillingen fra Helsefonden er givet som et led i at støtte forskning og udviklingen inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Læs mere om Helsefonden her: https://helsefonden.dk/

Velliv Foreningen har til formål at fremme god mental sundhed i og uden for arbejdslivet. Bevillingen er givet med henblik på at indsamle og udbrede viden og metoder, således den mentale sundhed i samfundet og på arbejdsplanerne kan forbedres. Læs mere om Velliv Foreningen her: https://www.vellivforeningen.dk/