SmartSleep forskning

Søvn er en vigtig biologisk proces, som er med til at lade vores krop restituere og regenerere. Dette er vigtigt for vores helbred og afgørende for, hvordan vi fungerer i hverdagen. I dag har vi næsten alle sammen mobiltelefoner, som vi har med os alle vegne - ofte også med i seng. 

Formålet med SmartSleep projektet er at undersøge, hvordan vores mobiltelefoner påvirker vores nattesøvn. Desuden vil vi gerne undersøge, hvordan vores helbred på længere sigt bliver påvirket af mobilbrug om natten. 

For at få det bedste indblik i danskernes mobilvaner, søvn og helbred, bruger vi en unik kombination af objektive tracking data, detaljerede kliniske og biologiske målinger, spørgeskema og helbredsinformationer fra de danske nationale registre. Disse data har vi indsamlet i tre delstudier, som kan ses i figuren nedenfor. 

Du kan læse mere om de tre delprojekter: SmartSleep Citizen Science, SmartSleep Population og SmartSleep Clinical i menuerne nedenunder eller i Kohorte profilen.

 

 

 

 

SmartSleep Citizen Science har til formål at kortlægge danskernes adfærd i forbindelse med mobilbrug om natten. 

I 2018 inviterede vi danskerne til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omkring deres mobil- og søvnvaner. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med Danmarks Radio og Go' Morgen P3, som i én uge i efteråret 2018 havde fokus på søvn og mobilbrug. I løbet af denne uge deltog over 25.000 danskere i undersøgelsen, og de første resultater er allerede offentliggjort. 

SmartSleep Citizen Science er inspireret af citizen science, der handler om at skabe interaktion og dialog mellem borgere og forskere. Forskerne i SmartSleep Citizen Science gør brug af den viden og de erfaringer, som danskerne hver især bærer rundt på. Disse erfaringer kan herefter komme os alle sammen til gode gennem en bedre forståelse af og en større indsigt i danskernes mobil- og søvnvaner. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen: smartsleep@ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

SmartSleep Population har til formål at undersøge, hvordan vores mobilvaner om natten påvirker vores søvn og sundhed.

For at undersøge dette har vi udviklet en app, der automatisk registrerer mobilens bevægelser og skærmaktiveringer. Således kan vi få direkte målinger af danskernes mobilvaner om natten. Samtidig kan deltagerne også få indblik i deres egne søvn- og mobilvaner, som de dagligt kan følge i app'en. Udover målinger af deltagernes mobilvaner om natten har vi information omkring deltagernes livsstil, sundhedsadfærd og helbred via et online spørgeskema samt registre. 

I 2020 har omkring 7,000 danskere downloaded SmartSleep app'en og deltaget i SmartSleep Population, hvoraf knap 2,000 af disse er opfølgere fra SmartSleep Citizen Science. 

Du kan læse mere om information om deltagelse ved at klikke her.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen: smartsleep@ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartSleep Clinical fokuserer på unge voksne i alderen 18-25 år, som er den første generation, der har haft adgang til mobiltelefoner igennem hele deres liv. Undersøgelsen har til formål at kortlægge mobil-og søvnvaner i aldersgruppen samt at undersøge, om vi kan se tidlige tegn på sygdom hos de unge, som bruger mobilen mest om natten. 

Dette gøres ved dybdegående kliniske undersøgelser på Hvidovre Hospital, hvor ca. 250 kvinder mellem 18-25 år har deltaget i en helbredsundersøgelse i 2020. Her har vi blandt andet målt blodsukker, BMI, kolesterol og fertilitetspotentiale. Information fra helbredsundersøgelsen er koblet med detaljerede app-målinger af de unges mobilvaner i søvnperioden. App'en registrerer mobilens bevægelser og skærmaktiveringer. Derudover har vi information om deltagernes livsstil, sundhedsadfærd og helbred via et online spørgeskema samt registre. 

Projektet vil føre til vigtige nye indsigter i de sundhedsmæssige konsekvenser af mobilbrug om natten blandt unge voksne, og resultaterne kan anvendes i forebyggelsesøjemed på søvnområdet. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen: smartsleep@ku.dk

 

 

 

 

 

Hele projektet vil forhåbentligt gøre os alle sammen klogere på, hvordan vores mobilvaner påvirker os og vores helbred, og hvor godt vi egentlig sover om natten. 

Figur af SmartSleep projektet

SmartSleep projektet er finansieret med midler fra Danmarks Frie Forskningsfond, Velliv Foreningen og Helsefonden

Velliv

Helsefonden