24. april 2019

Mobilafhængighed, stress og hovedpine

Halvdelen (49 %) af deltagerne i SmartSleep Eksperimentet angav at føle sig afhængige af deres mobil i nogen grad, mens hver fjerde deltager (25 %) i høj eller meget høj grad føler sig afhængige af deres mobil.

Resultater fra undersøgelsen viser, at mobilafhængighed er relateret til både stress og hovedpine.

Blandt deltagere, der i meget høj grad føler sig afhængige af deres mobiltelefon rapporterer 29 %, at de ofte føler sig stressede i hverdagen. Blandt deltagere, der i meget lav grad føler sig afhængige af mobiltelefonen er det 12 %, der ofte føler sig stressede i hverdagen.

Ligeledes har 33 % haft hovedpine ugentligt inden for de sidste tre måneder blandt deltagere, der i meget høj grad føler sig afhængige af mobiltelefonen, mens 20 % har haft ugentligt hovedpine blandt deltagere, der i meget lav grad føler sig stressede.

Note: Stress i dagligdagen = ja, ofte

Note: Hovedpine inden for de sidste tre måneder = næsten hver dag, mere end én gang om ugen, næsten hver ugen.