Nye resultater: Brug af mobilen om natten hænger sammen med dårlig søvn

En ny videnskabelig artikel fra SmartSleep projektet er publiceret i tidsskriftet Journal of Sleep Research. Artiklen er baseret på spørgeskemadata fra SmartSleep Eksperimentet, hvor over 25.000 voksne danskere besvarede et spørgeskema om deres brug af mobiltelefonen, søvn, og helbred. SmartSleep Eksperimentet blev lavet i samarbejde med Danmarks Radio og Go’ morgen P3, som i én uge i efteråret 2018 havde fokus på søvn og mobilbrug. Læs mere om SmartSleep Eksperimentet her.

Artiklen havde til formål at undersøge, hvor mange der bruger mobilen om natten samt afdække forskellige typer af mobiladfærd (daglig mobilbrug, problematisk brug, natlig mobilbrug) i relation til dårlig søvn.

Nøglefund:

  • 58% af deltagerne angiver, at de bruger deres mobil lige inden de lægger sig til at sove flere gange om ugen.
  • 18 % af angiver, at de bruger deres mobil i selve søvnperioden flere gange om ugen.
  • De yngre voksne bruger i højere grad bruger mobilen ved sengetid og i søvnperioden end de ældre (se figur nedenfor).
  • Både daglig, natlig og problematisk mobilbrug er associeret med dårlig søvnkvalitet.
  • Når vi sammenligner forskellige typer af mobiladfærd, er brug af mobilen i søvnperioden den adfærd, som er stærkest associeret med dårlig søvnkvalitet.

Den fulde artikel er tilgængelig her (på engelsk): Daytime and nighttime smartphone use: A study of associations between multidimensional smartphone behaviors and sleep among 24,856 Danish adults

 mobilbrug om natten fordelt på køn og alder